Witamy na stronach BIP SPZOZ Szczebrzeszyn

Wersja archiwalna z dnia 05.02.2018


Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

-

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

-

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))

-

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Podpisał: Przemek Pińciurek
Dokument z dnia: 16.06.2009
Dokument oglądany razy: 30 555
Opublikował: Przemysław Pińciurek
Publikacja dnia: 05.02.2018
 
wydruk z dnia: 25.05.2019 // http://www.zoz-szczebrzeszyn.pl/bip/