SP ZOZ z siedzibą w Szczebrzeszynie zaprasza do składania ofert na wykonanie kotłowni gazu ziemnego wraz z instalacją gazową w budynku Przychodni przy ul. Szkolnej 7

11-09-2019
Zaproszenie do składania ofert na: wykonanie kotłowni gazu ziemnego wraz z instalacja gazowa w budynku przychodni przy ul. szkolnej 7, działaka nr ew. 1754/2 obręb Szczebrzeszyn dla SP ZOZ z siedziba w Szczebrzeszynie.

Termin wykonania do 29.11.2019r

Miejsce i termin złożenia oferty: 18.09.2019r do godziny 10.00 - sekretariat Dyrektora, ul. Dr. Z. Klukowskiego 3, 22-460 Szczebrzeszyn


Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze oferty
 


15 Październik 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn