Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 
 

    

Mobilny punkt pobrań

Na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie funkcjonuje punkt pobrań materiału do badania w kierunku COVID-19 od osób:

  • przebywających w izolacji / kwarantannie (przyjeżdżających samochodami )

  • skierowanych na turnus rehabilitacyjny ( Sanatorium).

  • osób kierowanych przez lekarzy POZ

Badania pobierane są:

  • dla osób przebywających w izolacji i kierowanych przez lekarza POZ przez 7 dni w tygodniu, w godz. 11:00–15:00.

  • dla osób skierowanych do sanatorium od poniedziałku do piątku w godz.11:00–15:00.

Pobranie należy uzgodnić wcześniej telefonicznie

tel. 84 682 35 21 w godzinach 8:00 - 12:00.

Zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Badanie polega na pobraniu wymazu z nosogardzieli.Informujemy, że Mobilne Punkty Pobrań funkcjonują w każdym szpitalu województwa lubelskiego

Najbliższe punkty pobrań to :
Szpital Wojewódzki im Jana Pawła II – Tel. 84 677 3139
Szpital Niepubliczny w Zamościu Tel. 690 125 464
Szpital w Hrubieszowie Tel. 609 003 362
Szpital w Tomaszowie Lubelskim Tel. 84 664 44 11 wew.446

Wykaz wszystkich punktów wymazowych COVID-19 na terenie woj. lubelskiego (link)Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.


28 Listopad 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego