Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 1 stycznia 2020 roku wprowadził usługę E-recepta. Więcej informacji o elektronicznej recepcie: Teraz zyskujesz Czytelność, Mniej błędów i Większe bezpieczeństwo przy zakupie lekarstw . Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 

Projekt 3: Dostosowanie budynku szpitala SPZOZ w Szczebrzeszynie do obowiązujących uregulowań prawnych gwarancją wysokiej jakości usług medycznych

 

Numer: 24/09-WNDRPLU.08.03.00-06-083/09

Wartość projektu: 2 889 979,99 zł

Wydatki kwalifikowane Projektu: 2 716 207,59 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 2 308 776,45 zł

Kwota dofinansowania z Powiatu Zamojskiego: 407 431,14 zł


Zakres prac i rodzaj zakupów:

1) Parter:

- wyodrębnienie miejsca na szatnię osób przychodzących oraz miejsca na wózki dziecięce i inwalidzkie osób przychodzących,

- wykonanie toalet dla osób niepełnosprawnych,

- przebudowa toalet dla pacjentów i personelu w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia,

- wykonanie zadaszonego wejścia do Izby Przyjęć wraz z podjazdem dla karetek,

- przebudowa bloku operacyjnego, w tym między innymi:

- wydzielenie pomieszczenia na salę wybudzeń,

- przystosowanie sal dla pacjentów i pozostałych pomieszczeń z zachowaniem prawidłowego układu funkcjonalno-technologicznego.


2) Piętro:

- przystosowanie pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego i Oddziału Ginekologicznego na potrzeby Oddziału Wewnętrznego z zachowaniem wszystkich wymogów Rozporządzenia,

- przebudowa stałej klatki schodowej i awaryjnej,

- przebudowa toalet dla pacjentów i personelu w celu spełnienia wymogów rozporządzenia,

- wydzielenie pomieszczenia na gabinet badań endoskopowych wraz z wyposażeniem.


3) Piwnice:

- dostosowanie pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni i pomieszczeń technicznych.


1) Roboty budowlane i adaptacyjne, które należy wykonać w budynku głównym szpitala:

- Remont stropów drewnianych na poziomie parteru i I piętra.

- Na parterze budynku roboty budowlane będą polegały na wyburzeniu części istniejących i wykonaniu nowych ścianek działowych z uwagi na lokalizację i zmianę powierzchni pomieszczeń. We wszystkich pomieszczeniach wykonać należy wykładziny ścienne i podłogowe z materiałów łatwozmywalnych spełniających wymogi sanitarne i Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

- W części istniejących stropów drewnianych zostanie wykonane zabezpieczenie ognioochronne.

- Podczas przeprowadzania robót modernizacyjnych zostaną zmodernizowane instalacje, m.in.: elektryczna, gazów medycznych, sygnalizacyjna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna oraz c.o. wraz z wymianą grzejników.


2) W poziomie I piętra roboty budowlane będą polegały na:

- wyburzeniu istniejących i wykonaniu nowych ścianek działowych ze względu na zmianę funkcji pomieszczeń. We wszystkich pomieszczeniach będą położone wykładziny ścienne i podłogowe z materiałów łatwozmywalnych spełniających wymogi sanitarne i rozporządzenia. Istniejące stropy drewniane zostaną zabezpieczone środkami ogniochronnymi. W czasie robót należy również wykonać wszystkie niezbędne instalacje.

- przebudowie klatki schodowej awaryjnej.


3) Roboty budowlane w piwnicach polegać będą na:

- dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby centralnej sterylizatorni i pomieszczeń technicznych. Remont polegać będzie na wykonaniu właściwych przejść komunikacyjnych z poziomu „O” budynku głównego do w/w pomieszczeń. Zostaną wykonane tynki wewnętrzne, izolacja przeciwwilgociowa, okładzina ścian i posadzek z materiałów łatwozmywalnych. Ponadto będzie wykonana instalacja: elektryczna, gazów medycznych, sygnalizacyjna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna oraz c.o.

oraz

zakup sterylizatora parowego i agregatu prądotwórczego z funkcją autostartu.


Status projektu: ZAKOŃCZONY

 

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.
24 Luty 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego