Elektroniczna Deklaracja Dostępności: Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zoz-szczebrzeszyn.pl Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 

Dla Pacjenta 


Godziny pracy jednostek SPZOZ

Dokumentacja medyczna SPZOZ

Telefony SPZOZ

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ABC Pacjenta - Serwis Narodowego Funduszu Zdrowia

Pismo Rzecznika Praw Pacjenta

Plakat informacyjny dotyczący Praw Pacjenta

Deklaracja Dostępności (pdf)


Przypominamy, że istnieje możliwość rejestracji telefonicznej do Lekarzy

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (84 68 21 174) lub kom: 505 977 750
i
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (84 64 51 500) lub kom: 505 977 916

w naszej Przychodni przy ul. Szkolnej 7.

Zaprzaszamy rownież do korzystania z procedury e-Rejestracji dostępnej tutaj.


Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

29 Wrzesień 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego