Oferty pracy w SPZOZ


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzib± w Szczebrzeszynie zatrudni do pracy pielęgniarki.
Kontakt Pielęgniarka Naczelna:
tel. słuzbowy: 84 6823 554
tel. prywatny: 517 577 007

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzib± w Szczebrzeszynie zatrudni do pracy w Poradni: Lekarza Specjalistę Otorynolaryngologa.

Więcej informacji w Dziale Kadr: 84 6823 556
24 Kwiecień 2018
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn