Informujemy wszystkich obecnych i przyszłych Pacjentów, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, z dniem 1 stycznia 2020 roku wprowadził usługę E-recepta. Więcej informacji o elektronicznej recepcie: Teraz zyskujesz Czytelność, Mniej błędów i Większe bezpieczeństwo przy zakupie lekarstw . Pozdrawiamy SP ZOZ SZCZEBRZESZYN
 
Struktura Organizacyjna SPZOZ

Dyrektor

Mgr Maria Słota
 
Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
Lek. Med. Aleksander Wiśniewski

Izba Przyjęć

Oddział Chirurgiczny

Oddział Ginekologiczny

Oddział Wewnętrzny

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia Położniczo - Ginekologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia RehabilitacyjnaPracownia RTG

Pracownia USG

Pracownia Endoskopii

Apteka Szpitalna

Sterylizatornia

Administracja

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać.  W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.
24 Luty 2020
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego