Struktura Organizacyjna SPZOZ

Dyrektor

Mgr Maria Słota

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
Lek. Med. Aleksander Wiśniewski

Izba Przyjęć

Oddział Chirurgiczny

Oddział Ginekologiczny

Oddział Wewnętrzny

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Urazowo - Ortopedyczna

Poradnia Położniczo - Ginekologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna

Pracownia Fizjoterapii

Pracownia RTG

Pracownia USG

Pracownia Endoskopii

Apteka Szpitalna

Sterylizatornia

Administracja


25 Maj 2019
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn