SPZOZ Szczebrzeszyn
 

Projekt 1: Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie do wymogów fachowo – sanitarnych Przychodni Rejonowej w Szczebrzeszynie wraz z termomodernizacją budynku


Numer: 06/09-WND-RPLU.08.03.00-06-031/09

Wartość zadania: 1 712 862,66 zł

Wartość projektu: 1 512 648,38 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 049 647,32 zł

Kwota dofinansowania z Powiatu Zamojskiego: 660 775,34 zł


Zakres prac i rodzaj zakupów:

- prace remontowo-budowlane, termomodernizacja, montaż windy,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana instalacji wod-kan,

- wymiana instalacji c.o.,

- mała architektura,

- zakup sprzętu medycznego.


Status projektu: ZAKOŃCZONYNumery telefonów do Przychodni

18 Maj 2022
Copyright (c) 2014 SPZOZ Szczebrzeszyn - ul. Dr Zygmunta Klukowskiego