Przetarg nr 101565-2010

Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn.: "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez dostosowanie do wymogów fachowo - sanitarnych Przychodni Rejonowej w Szczebrzeszynie wraz z termomodernizacją budynku"

Informacja o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamknij okno